Kinderen als Verhalenvertellers

Het project ‘Kinderen als verhalenvertellers’ onderzoekt de rol van verhalen in de ontwikkeling van kinderen: hoe bouwen kinderen verhalen op en wat zegt dat over hun inlevingsvermogen?

Doel van het onderzoek

Kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar worden gevraagd om hun eigen verhaal te bedenken in de klas en te vertellen aan ‘Salomon het schaap’, een figuur in een tabletapplicatie. Kinderen leren zich in te leven in andere mensen door het vertellen van verhalen. Door het verzamelen en analyseren van verhalen willen we het verband tussen inlevingsvermogen en het vertellen van verhalen onderzoeken. We gaan bijvoorbeeld kijken naar de personages die kinderen beschrijven en hoe gedetailleerd deze zijn. Ook wordt er gekeken naar het verhaal als geheel, bijvoorbeeld naar het aantal zinnen.

Verloop van het onderzoek

Twee onderzoekers komen in overleg met de school op twee middagen een uur langs om verhalen te verzamelen.

De eerste middag is bedoeld om de kinderen spelenderwijs vertrouwd te maken met verhalen vertellen, onderzoekers en applicatie. Dit wordt gedaan door de les te introduceren als gastles ‘verhalen vertellen’ en Salomon als ‘verhaalmaatje’, en door kleurplaten van Salomon uit te delen. Kinderen mogen vervolgens in kringopstelling vrij een verhaal vertellen over elk onderwerp dat ze willen aan de onderzoekers en tablet. Uit onderzoek blijkt dat kinderen dit leuk vinden om te doen en dat het hun ontwikkeling stimuleert.

De tweede middag is bedoeld om de verhalen op te slaan. Kinderen mogen in de klas nadenken over hun verhaal en als ze iets bedacht hebben hun verhaal vertellen aan Salomon. Kinderen zijn volledig vrij in het bedenken en vertellen van hun verhaal. We maken aan het eind een geanonimiseerd boekje van de verhalen en geven dat terug aan de klas.

Op deze pagina zullen nieuws en updates over het onderzoek geplaatst worden; blijf op de hoogte! Neem voor opmerkingen en meer informatie contact op via kinderenalsverhalenvertellers@liacs.leidenuniv.nl