Een sprekend verhaal: kinderverhalen als een inkijk in de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

We zijn allemaal bekend met verhalen, van enge verhalen ‘s nachts bij het kampvuur tot roddels in de kroeg. Dit is taalgebruik waarin allerlei kenmerken zoals de complexiteit van het plot en de ontwikkeling van karakters te ontdekken zijn, die het verhaal in kwestie spannend, herkenbaar en helder maken. Wij geloven dat fantasieverhalen die kinderen vertellen op verschillende plekken ook deze kenmerken hebben, en dat wij als volwassenen er een hoop van kunnen leren. We verwachten dat verhalen vertellen een vaardigheid is die hand in hand gaat met de vaardigheid om gedachten te lezen. Verhalen vertellen kan een middel zijn om je onder te dompelen in de overtuigingen, verlangens en intenties van een ander. Wij hopen dit vermoeden te onderbouwen met dit onderzoek. Door verhalen te ontrafelen en eigenschappen zoals plotcomplexiteit en woordenschat bloot te leggen willen we ontdekken wat voor rol verhalen kunnen spelen in de ontwikkeling van kinderen.

We bezoeken scholen, kinderdagverblijven, buurthuizen, enzovoorts waar wij een korte verhalenworkshops aan kinderen geven en nemen de verhalen die ze bedenken en vertellen op. De database die we bouwen van deze verhalen wordt ook gebruikt om computers de fijne kneepjes van kindertaal te leren, aangezien deze behoorlijk kan verschillen van de volwassenentaal die computers normaal gesproken voorgeschoteld krijgen. We hopen de kennis over de structuur en vervoegingen in kindertaal te ontdekken die een impuls geeft aan de mogelijkheden voor het begrijpen van kindertaal met de computer.

Wij staan altijd open voor samenwerking! Heb je interesse in een gratis verhalenworkshop op jouw instelling, uitwisseling van ideeën, of een kop koffie? Mail ons op kinderenalsverhalenvertellers@liacs.leidenuniv.nl!